Viniška republika 1919

Na sredi placa lipica,
vas hladi nje senčica.
Pod njo mogočen spomenik stoji
v čast Viniški republiki.

90. obletnica Viniške republike

V letu 209 smo obeležili 90. obletnico viniške republike z bogatim kulturnim progamom.
Prireditev se je odvijala tri dni, kolikor je trajala tudi viniška republika.


Petek, 17. april

Župančičeva hiša

Predstavitev Viniške Republike, otvoritev razstave virov o Viniški Republiki in razstave likovnega in literarnega natečaja na temo Viniška Republika, učencev OŠ Vinica. KS Vinica v z domačimi društvi je v sodelovanju z JSKD OI Črnomelj, z OŠ Vinica, z Belokranjskim muzejem in Občino Črnomelj pripravila razstavo o tem zgodovinskem dogodku. Po kratkem kulturnem programu, ki so ga pripravili Nina Starešinič (violina), Jernej Mihelič, Sašo Žepuhar in Jože Rožman (recitacije), je Nataša Hudelja predstavila Viniško Republiko na podlagi raziskave ustnih virov, starih fotografij ter drugih zapisov, ki so vsebovali informacije o takratnem dogajanju.
90. obletnico Viniške republike smo svečano obeležili tudi z izdajo publikacije z naslovom Viniška republika 1919, avtorja zgodovinarja Janeza Weissa. Zbrano gradivo je namenjeno osvetlitvi dogodka. Ponosni smo na korajžo naših prednikov, slogo in moč, ne glede na politično obarvanost. Namen te zbirke je pokazati vire, ki ta dogodek opisujejo. Pri raziskovanju zapisov smo naleteli na zapis v knjižici raziskovalnega dela mladinskega raziskovalnega tabora 1979-1980: Orisati najstarejšo zgodovino Vinice in njene okolice ni lahko delo. Ta najjužnejši predel slovenske zemlje namreč v preteklosti ni bil deležen večjih arheoloških raziskovanj, zato so podatki o obljudenosti teh krajev v najstarejših dneh človeške zgodovine nadvse skromni. Veliko odgovorov na odprta vprašanja je torej stvar prihodnjih raziskovanj. Odkrivanje sledov naših prednikov ostaja zato ena od poglavitnih nalog najstarejše viniške zgodovine. Tudi mi sem s tem strinjamo. En delček smo raziskali, ostalo je še veliko.
Svečano odprtje razstave smo zaupali županu občine Črnomelj in predsedniku KS Vinica, kar seveda ni naključje, saj sta tudi pred 90-imi leti dva župana odigrala pomembno vlogo na Vinici.

Zahvaljujemo se vsem, ki so nam pomagali pri pridobivanju virov o Viniški republiki. Fotografije iz družinskih zbirk in ustne vire so prispevali Mirko Mihelič, Malič Kazimir, Jurij Majerle, Ana Ostronič, Jože Miketič, Katica Hudelja. Za pomoč in usmerjanje pri zbiranju drugih virov in informacij se zahvaljujemo Tonetu Trohi in Mirku Bartolju. Javnemu skladu za kulturne dejavnosti republike Slovenije, območni izpostavi Črnomelj, Heleni Vukšinič, se zahvaljujemo za strokovno podporo, pomoč in spodbudo, Janezu Weissu pa še posebej za pripravo strokovne publikacije. Zahvaljujemo se tudi Občini Črnomelj in Belokranjskemu muzeju za gostoljubje.
Na koncu se še posebej zahvaljujemo vsem posameznikom in društvom iz krajevne skupnosti Vinica, ki so ob tej priložnosti pokazali veliko dobre volje, inovativnosti in sposobnosti.

Sobota, 18. april

Viniški plac

Organizirali smo pohod po sejemski poti od Zilj do Vinice. Na viniškem placu pa smo priredili sejem na katerem so se predstavila okoliška turistična društva (Vukovci, Zilje, Damelj, Kolpa…). Program so popestrili nastopi viniških tamburašev in pevski zbor Sinji Vrh. Vse dobrine in dobrote na sejmu pa so obiskovalci lahko plačali z pristno viniško valuto – viniško Krono.

Telovadnica OŠ

Na sobotni večerni prireditvi smo velikemu številu obiskovalcev najprej predstavili Viniško republiko (internet, Vitkovič, pričevanja in anekdote). Sledili so govori g. Staneta Sajovica, predsednika KS Vinica, g. Petra Dichelbergerja ,podžupana občine Črnomelj in g. Iva Vajgla, poslanca v državnem zboru in predsednika odbora za zunanjo politiko.
Ker smo na Župančičevi Vinici, smo izbrali za recitacijo pesnikovo pesem Pesem mladine, ki je nastala ravno v času, ko je na Vinici najbolj vrelo. G. Janez Weiss je bil naš gost in govornik. Zgodovinar je na zanimiv način predstavil svoje delo in povedal, veliko zanimivih stvari (nekaj novega). Najbolj nam je ostalo v spominu, da bomo 100 obletnico lahko praznovali 5 dni in vprašanje, kaj nam bo prinesla III. razvojna os.
V tretjem delu smo gledalke in gledalce nasmejali z igro naše članice, Ivanke Sajovic, »Viniško prelo« V ta zgodovinski čas so nas popeljali Vasovalci. V igri so nastopali domači ljudje in člani KUD Oton Župančič Vinica.
Tako kot vse dneve smo tudi sobotni kulturni program začeli s slovensko himno in zaključili z viniško »himno« Od kod si dekle ti doma.

Nedelja, 19. april

Župančičeva hiša

V nedeljo smo podelili nagrade najboljšim izdelkom na literarnem in likovnem natečaju, na katerem so sodelovali učenci OŠ vinica.
Nagrade sta podelila ga. Helena Vukšinič in g. Jože Weiss, ki je pred dobrimi 30. leti izdelal spomenik viniški republiki.

Vse pravice pridržane. Izpustili jih bomo ko se nam bo htelo!
ŠTD Vinica, izdelava spletne strani: Jože Rožman